อิสานฟิชชิ่ง

บ่อแข่งขัน พร้อมรายงานผล => ข่าวแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 08:46:43 PM

หัวข้อ: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 08:46:43 PM
อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 บ่อหนองไฮ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
เปิดแมท 10,000 สองหัว 5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open  จับฉลากเข้าหมาย
เล่นทศนิยม 2 ตำแหน่ง เริ่มจับฉลากเข้าหมาย 06.00
ปลาพิกัด 0.85 ก.ก.
ชนะเลิศที่ 1 เงินสด 10,000 บาทพร้อมถ้วย
ที่ 2 เงินสด 2,000 บาทพร้อมถ้วย
ที่ 3 เงินสด 1,000 บาท
ที่ 4 เงินสด 500 บาท
ที่ 5 เงินสด 500 บาท
ปลาพิกัด 2.50 ก.ก.
ชนะเลิศที่ 1 เงินสด 5,000 บาทพร้อมถ้วย
ที่ 2 เงินสด 1,000 บาทพร้อมถ้วย
ที่ 3 เงินสด 700 บาท
ที่ 4 เงินสด 500 บาท
ที่ 5 เงินสด 500 บาท
ปลาพิกัด 3.70 ก.ก.
ชนะเลิศที่ 1 เงินสด 10,000 บาทพร้อมถ้วย
ที่ 2 เงินสด 2,000 บาทพร้อมถ้วย
ที่ 3 เงินสด 1,000 บาท
ที่ 4 เงินสด 500 บาท
ที่ 5 เงินสด 500 บาท
ปลาน้ำหนักสูงสุด
ชนะเลิศที่ 1 เงินสด 5,000 บาทพร้อมถ้วบ
ที่ 2 เงินสด 1,000 บาทพร้อมถ้วย
ที่ 3 เงินสด 700 บาท
ที่ 4 เงินสด 500 บาท
ที่ 5 เงินสด 500 บาท

ชนิดปลา นิล ตะเพียน จีน ยี่สก สวาย บึก กะโห้ นวลจัน และปลาธรรมชาติ
เริ่มการแข่งขัน 07.30-16.00 น.
ติดต่อสอบถาม 083-0832294,081-3692871 เกียรติ 084-6028846 น้ายู ชุมแพฟิชชิ่ง 090-8494332 ยอดทอง
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:12:38 PM
ผลงานแมทแรกครับ จีนเดือด
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:13:05 PM
 :pobmee:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:13:25 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:13:46 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:14:27 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:14:52 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:15:16 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:15:44 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:16:09 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:16:33 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:17:04 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:17:27 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:17:53 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:18:24 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:19:00 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:19:29 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:20:06 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:20:43 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:21:40 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:22:15 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:22:49 PM
 :lol:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: ยอดทอง ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2019, 12:23:13 PM
 :beer_cheer: :beer_cheer: แมทนี้รับประกันความมันส์ครับ แมทที่แล้วปลาจีนเป็นพระเอก เซียนปลาจีนเตรียมเหยื่อได้เลยครับ แต่อย่าลืมปลายี่สกนะครับ  :beer_cheer: :beer_cheer:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2019, 07:09:58 PM
อ่อยเหยื่อ วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ รำ+ขอบขนมปัง ปั้นก้อนอ่อยหน้าดิน
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2019, 07:10:25 PM
 :pobmee:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2019, 07:10:57 PM
 :pobmee:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: kaitchumphae ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2019, 07:13:14 PM
มามากมาน้อย รางวัลไม่ลดแม้แต่บาทเดียว จ่ายเต็ม 100% ครับ
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: สปิ๋วดาวรุ่งอุดร ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2019, 12:31:39 PM
ขอพิกัด GPS หน่อยครับเผื่อเคลียงานทัน :smash:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: ยอดทอง ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2019, 07:56:09 AM
 :beer_cheer: :beer_cheer: :beer_cheer: :beer_cheer: บ่อพร้อม ปลาพร้อมครับ เรียนเชิญนักกีฬาตกปลาทุกท่านทุกทีมงานครับ มาสนุกด้วนกันครับ  :pobmee: :pobmee: :pobmee: :pobmee:
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: Greentea1234 ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2019, 03:38:26 PM
ปลาตัวใหญ่มากกกก :o


หาเงินออนไลน์ (https://wp.me/P9UEYm-xY)
รายได้เสริม (https://wp.me/P9UEYm-xY)
หัวข้อ: Re: อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 บ่อหนองไฮ แมท 10,000 สองหัว5,000 สองหัว คันละ 300 บาท open
เริ่มหัวข้อโดย: ยอดทอง ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2019, 11:48:27 PM
 :pobmee: :pobmee: ปลากินเบ็ดดีมากครับ ผ่านตาชั่งสามร้อยกว่าตัวไม่นับที่ไม่ผ่านตาชั่ง นิล นวลจันทร์ สวาย ยี่สก จีน ขึ้นชั่งทั้งวัน
                               เจอกันใหม่แมทหน้า 3 มีนาคม 2562 แมท5000 สี่หัว คันละ 250 บาท.
:beer_cheer: :beer_cheer: